Školení řidičů online

Školení řidičů

Potřebujete dle zákona proškolit svoje zaměstnance? Je nadlidské úsilí dostat všechny zaměstnance v jeden den a hodinu na školení? Už nikam nemusíte - využijte naše online školení a splníte svojí zákonnou povinnost

Akreditované školicí středisko

Jsme prestižní Brněnská autoškola s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.

Autoškole a školení řidičů se věnujeme jíž 30 let, a za tuto dobu jsme naučili řídit a proškolili tisíce zájemců. Provozujeme akreditované školící středisko se zárukou vysoké kvality a profesionální přípravy jednak řidičů referentů tak i řidičů z povolání.

Začněte přečtením informací v části Jak začít.

Proč školení řidičů online?

Z dlouholetých zkušeností víme, že dostat celou firmu na pravidelné školení je nad lidské úsilí. Je nutné naplánovat termín s autoškolou, zastavit nebo omezit v podniku  provoz.

Ne vždy je tato forma školení  realizovatelná. Proto je tady pro Vás nová forma školení řidičů – online školení řidičů, kde výstupem pro Vás je certifikovaný protokol o provedeném školení řidičů, který je opatřený razítkem autoškoly - akreditovaným školícím střediskem.

Vážení zaměstnavatelé, povinností každého zaměstnavatele je dle zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce v §103 odst. 2,, zabezpečit, aby každý zaměstnanec absolvoval školení řidičů. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale také o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.

školení řidičů online
Povinné školení řidičů jednou za rok

Školení povinné ze zákona

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost:

„zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Zákon neupravuje formu školení řidičů, lze ho provádět i elektronicky za dodržení potřebného obsahu. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Doporučení pro školení řidičů

Školení je nutné provádět periodicky, mělo by probíhat 1x za rok.

Přejít nahoru
Scroll to Top