Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

1) V úseku s vyjetými kolejemi.
2) Na silnicích nižší třídy.
3) Na vozovce s betonovým povrchem.

Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:

1) K zablokováni kol vozidla a vozidlo se stává neřiditelným.
2) K maximálnímu brzdnému účinku, při němž vozidlo zastaví s nejkratší brzdnou dráhou.
3) K zablokování kol zadní nápravy vozidla, při němž vozidlo zůstává řiditelným.

Při rychlosti 100 km.h je délka brzdné dráhy vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km.h-1:

1) Přibližně čtyřikrát delší.
2) Přibližně třikrát delší.
3) Přibližně dvakrát delší.

Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:

1) Jízda s nedostatečnou vzdáleností mezi vozidly jedoucími za sebou.
2) Pomalá jízda nákladních vozidel.
3) Jízda v pravém jízdním pruhu.

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

1) V lesních úsecích.
2) V otevřeném terénu.
3) Mezi protihlukovými stěnami.

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

1) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost jízdy.
2) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
3) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.

Za jízdy v noci se vám náhle v dálkových světlech objeví lesní zvěř. Jak se zachováte?

1) Okamžitě ztlumíte světla na potkávací a snížíte rychlost jízdy.
2) Vypnete světla vozidla a pokračujete sníženou rychlostí v jízdě.
3) Pokračujete v jízdě stejným způsobem s dálkovými světly.

Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:

1) Na studených, jízdou nezahřátých pneumatikách.
2) Na jízdou zahřátých pneumatikách.
3) Na pneumatikách bez ohledu na jejich teplotu.

Častou příčinou těžkých nehod na dálnici je:

1) Únava pramenící z nedostatečného odpočinku a následný mikrospánek řidiče.
2) Pomalá jízda.
3) Jízda v jízdním pruhu pro pomalá vozidla.

Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu, např. půl litru desetistupňového piva?

1) Ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla.
2) Ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou.
3) Ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla.

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

1) Na mostech.
2) V podjezdech.
3) Mezi protihlukovými stěnami.

Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:

1) Přibližně na dvojnásobek délky původní brzdné dráhy.
2) Přibližně na trojnásobek délky původní brzdné dráhy.
3) Přibližně na čtyřnásobek délky původní brzdné dráhy.

Příčinou vzniku aquaplaníngu je:

1) Rychlá jízda na vozovce pokryté větším množstvím vody.
2) Prudké zrychlení vozidla na mokré vozovce.
3) Prudké brždění vozidla na mokré vozovce.

Za minimální bezpečnou vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je zpravidla považován:

1) Časový rozestup dvou sekund.
2) Časový rozestup pěti sekund.
3) Časový rozestup tři čtvrtě sekundy.

Když zvýšíte rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km.h' na 100 km.h'), prodlouží se tím brzdná dráha vašeho vozidla na suché vozovce:

1) Přibližně na dvojnásobek délky původní brzdné dráhy.
2) Přibližně na trojnásobek délky původní brzdné dráhy.
3) Přibližně na čtyřnásobek délky původní brzdné dráhy.