Online školící kurz

Zdarma a rychle se připravte na certifikační test pomocí našich online materiálů

Kategorie » Zásady bezpečné jízdy

Zásady bezpečné jízdy

4. Zásady bezpečné jízdy

ÚVODEM

Ucelenou formou zásad bezpečné jízdy jsou předpisy upravující chování jeho účastníků na pozemních komunikacích.Vznikaly na základě mnohaletých zkušeností s provozem na silnicích, aby do něho vnesly pevný řád a právní formou přispěly k jeho bezpečnosti.

Co je bezpečná jízda?
  Za bezpečný se dá označit jen takový způsob jízdy, při kterém řidič respektuje nejen předpisy ale i dopravní rizika a přizpůsobuje jim své jednání. Jeho jízda nevyvolává nebezpečné situace a nekončí zaviněnou nehodou.

Základní pravidla defenzivní, bezpečné jízdy

Bezpečnou jízdu začíná každý řidič ještě před nástupem do vozidla. Vozidlo je potřeba před vyjetím  zkontrolovat z hlediska funkčnosti jeho osvětlení, pneumatik, které tvoří jediný styčný bod mezi vozovkou a vozidlem, ale i dalších prvků. Zejména brzd, výhledu z vozidla . Po usednutí za volant, se vždy připoutejte bezpečnostním pásem a trvejte na tom, aby ho použili i vaši spolucestující.


1. Zůstaňte ostražití

* Neřiďte pod vlivem alkoholu nebo drog. Alkohol zpomaluje reakční dobu, zhoršuje rozlišovací a rozpoznávací schopnosti a ovlivňuje především vaše úvahy a odhad vzdálenosti a rychlosti ostatních vozidel.
* Přečtěte si příbalové letáky u používaných léků. Zkonzultujte se svým lékařem, zda-li a jak mohou léky na předpis či volně prodejné léky ovlivnit vaši schopnost řídit motorová vozidla.
* Emoce za volant nepatří. Pokud Vás ovládají, raději neřiďte, nebo počkejte až Vás ovládat přestanou.
* Při jízdě dělejte pravidelné přestávky, a to ještě dříve, než začnete pociťovat únavu. Neřiďte, pokud jste unaveni. Pokud začínáte pociťovat únavu, bezpodmínečně zastavte a udělejte si přestávku, zacvičte si, nadýchejte se vzduchu nebo se občerstvěte. 

2.Dodržujte dopravní předpisy

* Nikdy nepřekračujte nejvyšší dovolenou rychlost. Za zhoršených podmínek (snížená viditelnost, déšť, mlha, sněžení, náledí) snižte rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima tak, abyste byli schopni vždy včas a bezpečně zastavit vozidlo.
* Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly! Obecně lze za bezpečnou vzdálenost považovat rozestup odpovídající minimálně 2 vteřinám mezi přídí vašeho vozu a zádí vozu jedoucího před vámi. Přidejte jednu vteřinu v případě jakéhokoli zhoršení ideálních podmínek (suchá vozovka, velmi dobrá viditelnost).
* Jezděte vždy jen tak rychle, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých nebo fyzikálních možností.
* Nejezděte rychle v případech, kdy nemáte dostatečný rozhled a už vůbec ne pokud např. do zatáčky nevidíte a nevíte co se děje v ní a za ní.
*

Každou cestu si předem dobře náplanujte. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou.

3. Jízda křižovatkou

* Když přijíždíte k semaforu, kde svítí zelené světlo, buďte připraveni, že se může brzy přepnout na žluté a červené. Buďte připravení brzdit a zastavit vozidlo, protože zelená na semaforu už svítila dlouho. Před zastavením na červenou nezapomeňte sledovat situaci za vámi!
* Na zelenou se rozjíždějte pomalu. Podívejte se doleva a doprava před tím, než projedete křižovatkou.
* Na žluté světlo pokračujte v projíždění křižovatky se zvýšenou pozorností; nezrychlujte, abyste projeli dříve než na semaforu naskočí červená, ale projíždějte plynule.
* Sledujte značky před křižovatkami i pokud jsou řízeny světelnými signály.
* Buďte připraveni ustoupit druhým, i v případech, kdy pravidla jasně hovoří ve váš prospěch.

4. Předjíždění

* Ujistěte se, že jste v pruhu, kde můžete předjíždět (přerušovaná čára).
* Přesvědčte se, že nejste sami právě předjížděni.
* Pozor na mrtvý úhel zpětných zrcátek. I zde platí „dvakrát měř a jednou řež“. Proto znovu zkontrolujte situaci za vámi ještě před tím, než přejedete do jiného jízdního pruhu.
* Jakmile usoudíte, že je cesta pro předjíždění volná, signalizujte změnu vašeho jízdního pruhu zapnutím blinkru a znovu zkontrolujte situaci kolem vozidla.
* Přejeďte do rychlejšího jízdního pruhu a zrychlete, abyste předjeli auto jedoucí před vámi.
* Své úmysly dávejte všem kolem sebe najevo zřetelně a včas.

5. Neustále propátrávejte pohledem okolí

* Ve tmě a za snížené viditelnosti se nikdy nedívejte přímo do světel protijedoucího vozidla. Jako vodicí prvek použijte okraj pravého chodníku nebo krajnice až do doby, kdy vás projíždějící auto mine.
* Buďte připraveni na potencionální překážky na silnici, např. protijedoucí auto vyhýbající se dírám na silnici, stavebním zábranám nebo ostatním vozidlům, která mohou náhle vyjet ze svého jízdního pruhu.
* Špatné počasí jako déšť, sníh, nebo mlha mohou jízdu vozidlem značně ztížit. Buďte připraveni na zhoršené jízdní podmínky a přizpůsobte tomu styl a rychlost jízdy. Dodržujte následující tipy:
o Pneumatiky mohou za mokra ztratit kontakt s vozovkou. Zpomalte vždy, když je silnice mokrá.
o V zimě jsou silnice často kluzké (sníh a led na vozovce). V případě, že se auto dostane do smyku, nesešlapujte silně brzdu. Dejte nohu z plynu a vyšlápněte spojkový pedál. Nestrhávejte volant prudkým pohybem.
o Zpomalte, pokud v zimě projíždíte zastíněnými oblastmi, přes mosty nebo nadjezdy. Tato místa namrzají jako první a také zůstávají déle namrzlá.
* Při jízdě na dálnici buďte vždy připraveni na to, že někteří řidiči mohou změnit z nenadání jízdní pruhy, aby mohli odbočit a sjet na přehlédnutém sjezdu z dálnice.
* Snažte se co nejvíce předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.

6. Udržujte své vozidlo v dobrém technickém stavu

* V předepsaných intervalech kontrolujte brzdy a vyměňujte brzdovou kapalinu.
* Pravidelně kontrolujte napětí řemenů (ventilátor chladiče, alternátor, klimatizace).
* Udržujte optimální stav a množství motorových náplní (oleje, chladicí kapalina).
* Před jízdou vždy zkontrolujte funkčnost vnějšího osvětlení vozidla a jeho čistotu.
* Pravidelně vyměňujte gumičky stěračů, příp. celá stírátka za nová.

  O bezpečnosti jízdy rozhodují následující faktory:
• řidič
• vozidlo
• dopravní prostředí

 

Čerpáno z podkladů BESIP