Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

1) Ano
2) Ne

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

1) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastni pohonnou jednotkou.
2) Každé motorové vozidlo, nemotorové vozidlo i tramvaj,
3) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj.

Tato dopravní značka znamená:

1) Zákaz otáčení.
2) Úsek otáčení vozidel zimní údržby.
3) Přikázaný směr jízdy.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje řidiče na zatáčku vpravo.
2) Zakazuje řidiči odbočit vpravo.
3) Přikazuje řidiči směr jízdy vpravo.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na místo zúžení vozovky z obou stran.
2) Upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů.
3) Upozorňuje na nebezpečné stoupání.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla.
2) Upozorňuje na dvojitou zatáčku, z nichž první je vlevo.
3) Upozorňuje na převrácení vozidla v důsledku dopravní nehody.

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

1) Dám přednost vozidlu přijíždějícímu zprava.
2) Projedu křižovatkou jako první.
3) Musím odbočit vpravo.

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

1) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.
2) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
3) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

 

1) První.
2) Druhý.
3) Třetí.

Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

1) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky.
2) Rychlostí nejvýše 40 km/hod
3) Rychlostí nejméně 20 km/hod

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

1) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost jízdy.
2) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
3) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.

Řidičský průkaz:

1) Nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
2) Smí být ponecháván a přijímán jako zástava, ale nesmí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.
3) Smí být odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky, ale nesmí být ponecháván ani přijímán jako zástava.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

1) Prvního zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky.
2) Prodeje silničního vozidla a potom vždy ode dne úspěšného provedení pravidelné technické prohlídky.
3) Vyrobení silničního vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

U dopravní nehody, při které došlo ke zranění některého z jejích účastníku, voláme jako první:

1) Hasiče (tel. 150).
2) Policii (tel. 158).
3) Záchrannou službu (tel. 155).