Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Připojovací pruh je:

1) Jízdní pruh vyhrazený jen pro vozidla hromadné dopravy osob.
2) Jízdní pruh určený pro pomalá vozidla, která nemohou v daném úseku dosáhnout okamžité rychlosti nejméně 60 km/h.
3) Jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do průběžného pruhu.

Řidič motorového vozidla:

1) Se nesmí otáčet na místech nepřehledných nebo jinak nebezpečných, např. v nepřehledné zatáčce a její blízkosti nebo před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
2) Se může otáčet na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty nebo v jejich těsné blízkosti, pokud tím neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
3) Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací zařízení funkční.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na místo zúžení vozovky z obou stran.
2) Upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů.
3) Upozorňuje na nebezpečné stoupání.

Tato dopravní značka:

1) vyjadřuje zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti.
2) Označuje stezku určenou pro jezdce na zvířeti.
3) Označuje cvičiště pro jezdce na koni.

Tato dopravní značka zakazuje:

1) Vjezd motorových vozidel s přívěsem a návěsem.
2) Vjezd potahovým vozidlům.
3) Vjezd ručních vozíků širších než je 600 mm.

Tato dopravní značka upozorňuje na:

1) Výskyt mlhy, případně kouře snižujících viditelnost.
2) Místo, kde došlo ke vzniku hromadné dopravní nehody.
3) Místo s nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce.

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

1) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
2) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
3) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.

Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

1) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky.
2) Rychlostí nejvýše 40 km/hod
3) Rychlostí nejméně 20 km/hod

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

1) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
2) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.
3) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

 

1) První.
2) Druhý.
3) Třetí.

Když zvýšíte rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km.h' na 100 km.h'), prodlouží se tím brzdná dráha vašeho vozidla na suché vozovce:

1) Přibližně na dvojnásobek délky původní brzdné dráhy.
2) Přibližně na trojnásobek délky původní brzdné dráhy.
3) Přibližně na čtyřnásobek délky původní brzdné dráhy.

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel:

1) Se dělí podle skupin a podskupin.
2) Je jednotné pro všechna motorová vozidla.
3) Není nutné k řízení mopedů a malých motocyklů s objemem válců do 50 cm3.

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

1) Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.
2) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.
3) Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti:

1) Asi o 4 až 5 cm u dospělého, tj. na šířku dvou palců zachraňovaného.
2) Asi o 1 až 2 cm.
3) O 8 až 10 cm.