Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

1) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
2) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy a může omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

1) Je technicky nezpůsobilé k provozu.
2) Není opatřeno dálniční známkou.
3) Má registrační značku jiného státu.

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento.

1) Přizpůsobit jízdu tomu, že se blížíte k přechodu pro chodce.
2) Snížit rychlost jízdy na 20 km/h, protože vjíždíte do pěší zóny.
3) Zastavit vozidlo, protože za ním začíná stezka pro chodce, na kterou nesmíte vjíždět.

Tato dopravní značka zakazuje:

1) Vjezd motorových vozidel s přívěsem a návěsem.
2) Vjezd potahovým vozidlům.
3) Vjezd ručních vozíků širších než je 600 mm.

Tato značka vyjadřuje:

1) Zákaz zvukových výstražných znamení.
2) Zákaz vjezdu motorových vozidel.
3) Zákaz všech výstražných znamení.

Tímto směrovým sloupkem může být:

1) Vymezeno místo, kde účelová pozemní komunikace (např. polní cesta) vyúsťuje na jinou pozemní komunikaci.
2) Označeno místo častých dopravních nehod.
3) Zvýrazněna či nahrazena vodorovná dopravní značka podélná čára souvislá.

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

 

1) První.
2) Druhý.
3) Třetí.

Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

1) Ano
2) Ne

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

1) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.
2) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
3) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

1) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
2) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
3) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

1) Nejvýše 70 km/hod
2) Nejvýše 90 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu, např. půl litru desetistupňového piva?

1) Ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla.
2) Ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou.
3) Ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla.

Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení:

1) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
2) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 nebo motocyklů o výkonu nejvýše 11 kW.
3) Motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3, bez ohledu na výkon jejich motoru.

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

1) Pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
2) Do termínu příští pravidelné technické prohlídky zbývá méně než tři kalendářní měsíce.
3) Spotřeba pohonných hmot přesahuje limity stanovené výrobcem vozidla.

Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:

1) Dýchám frekvenci alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší vdech.
2) Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného.
3) Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 vdechů za minutu.