Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

1) Ano
2) Ne

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

1) Autobus, trolejbus nebo tramvaj.
2) Motorové vozidlo s nejméně osmi místy pro cestující.
3) Vozidlo taxislužby.

Tato značka vyjadřuje:

1) Zákaz zvukových výstražných znamení.
2) Zákaz vjezdu motorových vozidel.
3) Zákaz všech výstražných znamení.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje řidiče na zatáčku vpravo.
2) Zakazuje řidiči odbočit vpravo.
3) Přikazuje řidiči směr jízdy vpravo.

Tato dopravní značka:

1) Upozorňuje na dvě po sobě následující zatáčky, z nichž první je vlevo.
2) Upozorňuje na dvě po sobě následující zatáčky, z nichž první je vpravo.
3) Upozorňuje na nebezpečí smyku za deště.

Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

1) Bude řidič vjíždět na kruhový objezd; vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu musí dát přednost v jízdě.
2) Bude řidič vjíždět na dálnici; je povinen použít připojovací pruh a musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.
3) Musí řidič odbočit vlevo, přičemž je povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v obou směrech.

Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

1) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva.
2) Má přednost v jízdě před všemi vozidly,přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědšit se, zda může křižovatkou bezpečně projet.
3) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava.

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

1) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
2) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.
3) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.

Smíte při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

1) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost jízdy.
2) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
3) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.

Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:

1) Kdykoli.
2) Pouze v případě, že řidič požil před jízdou alkohol nebo jinou návykovou látku.
3) Pouze v případech daných zákonem.

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

1) Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se skutečnými údaji a stavem vozidla.
2) Porovnání údajů uvedených v řidičském průkazu řidiče motorového vozidla s údaji uvedenými v jeho občanském průkazu.
3) Seřízení brzdové soustavy, řízení, podvozku, světelného zařízení a světelné signalizace.

U poraněného s podezřením na úraz páteře:

1) Smím s poraněným manipulovat bez omezení.
2) Manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí.
3) S poraněným v žádném případě nehýbu.