Certifikační test

Musíte správně zodpovědět alespoň 12 otázek z 15ti. Časově je test neomezený.

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

1) Telefonovat ani komunikovat prostřednictvím jiného hovorového zařízení.
2) Telefonovat jen při jízdě v obci.
3) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

1) Neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
2) Neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
3) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

V úseku za touto dopravní značkou:

1) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.
2) Má vždy řidič motorového i nemotorového vozidla přednost před chodci, kteří ho nesmějí omezit.
3) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům jen na přechodech pro chodce.

Tato dopravní značka upozorňuje na:

1) Práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejích součástech nebo která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
2) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému pohybu hrajících si dětí.
3) Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k časté nakládce a vykládce vozidel správce pozemní komunikace.

Tato dopravní značka označuje:

1) Vedlejší pozemní komunikaci.
2) Silnici pro motorová vozidla.
3) Hlavní pozemní komunikaci.

Tato dopravní značka zakazuje:

1) Vjezd motorových vozidel s přívěsem a návěsem.
2) Vjezd potahovým vozidlům.
3) Vjezd ručních vozíků širších než je 600 mm.

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

1) Nejvýše 70 km/hod
2) Nejvýše 90 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

1) Ne, před křižovatkou se zařadil do jízdního pruhu, odkud nesmí odbočit směrem vpravo, i když dává znamení o změně směru jízdy.
2) Ne, situace před vozidlem mu to nedovoluje kvůli odbočujícím vozidlům v protisměru.
3) Ano, na světelném signalizačním zařízení je dán pokyn „Volno". Řidič může pokračovat v započatém jízdním úkonu.

Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

1) Nejvýše 30 km/hod
2) Nejvýše 40 km/hod
3) Nejvýše 50 km/hod

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

1) Ano
2) Ne

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

1) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva.
2) Má přednost v jízdě před všemi vozidly,přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědšit se, zda může křižovatkou bezpečně projet.
3) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava.

Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:

1) K zablokováni kol vozidla a vozidlo se stává neřiditelným.
2) K maximálnímu brzdnému účinku, při němž vozidlo zastaví s nejkratší brzdnou dráhou.
3) K zablokování kol zadní nápravy vozidla, při němž vozidlo zůstává řiditelným.

Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

1) Po celou dobu držení tohoto řidičského oprávnění.
2) Pouze v okamžiku udělení tohoto řidičského oprávnění.
3) Pouze v okamžiku udělení tohoto řidičského oprávnění nebo při přezkoušení z odborné způsobilosti.

Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:

1) Nesmí být na vozidle použita.
2) Smí být na vozidle použita pouze za předpokladu, že jejich užití nebude obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3) Smí být použita pouze při tuningové úpravě vozidla.

Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:

1) Dýchám frekvenci alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší vdech.
2) Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného.
3) Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 vdechů za minutu.